Nieuwsbrief nr. 8          november 2008

Beste vrienden van Kondanani,

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

  • Een goed begin

Op 15 november a.s. om 19.00 uur is het weer zover.We kunnen dan weer een kijkje nemen in het weeskinderdorp Kondanani. De E.O. zendt dan een aflevering uit van het programma "Een goed begin" en dat begin is in deze aflevering op het Kinderdorp Kondanani in Malawi.
De uitzending gaat over de adoptie van Chimwemwe die wordt geadopteerd door vader Jan en moeder Esther Ekkel uit Oss. De opnamen laten de ontroerende eerste ontmoeting zien van ouders en kind en het afscheid van Chimwemwe uit het dorp waar hij samen met de vele broertjes en zusjes (weeskinderen) zo liefdevol is opgevangen. Prachtige opnamen in een Afrikaanse sfeer die niemand mag missen.
DUS KIJKEN OP 15 NOVEMBER OM 19.00 UUR OP NED. 2

  • Twee koeien voor Kondanani

Niet één koe, maar twee koeien voor Kondanani !!
De fokveedag op 9 augustus in Hellevoetsluis was een geweldige dag voor Kondanani. Het was mooi weer, het was druk, het was gezellig, en ...
er werd heel veel geld ingezameld door enkele bestuursleden en veel vrijwilligers.
Ook "Mijn School" te Harderwijk heeft zich voor Kondanani ingezet eveneens met als doel de aanschaf van een koe. Samen was dat ruim voldoende om twee koeien aan te schaffen.

BOEHHH...Bedankt!! BOEHHH...Bedankt!!

En hier zijn ze dan ... Karin en Francis
de nieuwe aanwinsten van Fila Farm in Kondanani. Fila Farm is de boerderij van Kondanani waar nu al voor een groot deel voor de voedselvoorziening van Kondanani wordt gezorgd.
Dank zij deze donaties zijn deze 2 koeien inmiddels in Kondanani aangekomen. Een van de koeien is bovendien drachtig, daar gaan we dus meer van horen.

  • Bedankt "Mijn School" te Harderwijk
Bedankt!!


Hier een bedankje rechtstreeks uit Kondanani, Malawi. De kinderen van de Lewis Chikhwaza Christian Academy (de basisschool in Kondanani) bedanken de kinderen (en ouders) en leerkrachten van "Mijn school" in Harderwijk voor hun inzet en bijdragen aan Kondanani.

  • De voortgang van de bouw-activiteiten

Er blijft driftig gebouwd worden op Kondanani en Madalo. Het op dit moment grootste en belangrijkste; de bouw van het nieuwe babyhuis, vordert gestaag, dankzij giften uit zeer diverse bronnen.
Het is een race tegen de prijsstijgingen en de regentijd. De kredietcrisis heeft de hele wereld op zijn kop gezet en zal ook zeker zijn weerslag hebben op de grondstof-prijzen. Het dak is al gekocht en zal zo snel mogelijk geplaatst worden, maar het zou fijn zijn als we bij de afwerking van het huis toch kunnen genieten van op zijn minst gestabiliseerde, maar hopelijk gedaalde prijzen.
Andere bouwprojecten die voor 2009 gepland staan zijn een nieuw, comfortabel woonhuis voor de oudere groep kinderen op Madalo, een nieuw (2 verdiepingen hoog!) schoolgebouw en..... niet alleen het kinderdorp barst uit zijn voegen; ook een extra varkensstal is hard nodig om de groei aan te kunnen.
De dynamiek is ongekend en het tempo ongeevenaard.
Dit is heel positief, maar het houdt wel in dat we ook heel hard moeten werven voor nieuwe donateurs.

  • Stichting Kondanani heeft ANBI-status
   • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
   • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
   • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Bedankt!!

 

   Met ingang van 1 januari 2008 heeft de Stichting Kondanani Nederland de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogende Instelling. Deze status geeft enkele fiscale voordelen: Meer hierover kunt u lezen bij
de Belastingdienst
   (leuker kunnen we het niet maken).


  • Wordt donateur!

Als Stichting Kondanani Nederland zijn we blij met zowel de kleine als de grote donateurs. Kleine donateurs die met regelmaat iets storten zijn van onschatbare waarde voor de dagelijkse gang van zaken in het kinderdorp. Een maandelijks bedrag van 10 Euro dekt al een groot deel van de kosten van de voeding van 1 kind, maar er kunnen ook schoenen van gekocht worden, schoolboeken, of voer voor de dieren. Juist voor deze altijd weer terugkerende kosten zoeken we trouwe donateurs.
Ook voor de grote (bouw)-projecten zijn we op zoek naar nieuwe financieringsbronnen. Graag komen we bij u op school, bij uw rotaryclub, uw sportvereniging of andere organisatie vertellen over Kondanani en we participeren graag bij de fondsenwervingsacties.
Aarzel niet om contact op te nemen met het bestuur, we denken graag mee en het verplicht tot niets!

  • 5 euro per week...
   • kind naar school kost ongeveer € 5,- per week
   • het verzorgen en voeren van een koe, die de kinderen van melk en kaas voorziet.
    Voor € 5,- kan dat ongeveer een week lang voor een koe.
   • een week lang een huismoeder betalen
Bedankt!!

Steun Stichting Kondanani met een financiële bijdrage, elke donatie is welkom!
Al met een bedrag van € 5,- kan er veel gedaan worden, bijvoorbeeld:

Het is te allen tijde mogelijk om donaties te 'oormerken'. Geld gegeven met een specifieke bestemming zal alleen daarvoor aangewend worden. Uw geld wordt goed besteed, de afgelopen jaren was slechts 4% nodig om de kosten van fondsenwerving te dekken!
Lees onze jaarverslagen op de website.

ABN-AMRO banknummer 62.32.46.597,
t.n.v. Stichting Kondanani Nederland
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om te voorkomen dat u de inhoud van onze e-mails niet meer kunt lezen door diverse filters, kunt u ons verzendadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. in uw adresboek of de lijst van veilige afzenders plaatsen.
Wilt u onze nieuwsbrief in de toekomst niet meer ontvangen, dan kunt u zich hieronder afmelden.
Om de vriendenkring van Kondanani uit te breiden, kunt u deze nieuwsbrief doorsturen naar geinteresseerden.
website contact privacy statement aanmelden/afmelden nieuwsbrief

Facebook Kondanani NL