20 oktober 2007KONDANANI Nieuwsbrief nr. 4

Beste vrienden van Kondanani,

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van de stichting Kondanani Nederland. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het kinderdorp Kondanani in Malawi.
Er is heel veel gebeurd sinds de laatste nieuwsbrief in april 2005. Vooral in Kondanani Malawi, wat minder binnen het bestuur van de stichting, één van de redenen dat u lang niets van ons gehoord hebt. In 2005 heeft Henny haar secretaris-zetel binnen het bestuur vacant gesteld vanwege een eigen stichting voor fondsenwerving voor een school in Kenia en hierdoor mogelijke belangenverstrengelingen met Kondanani. Eind 2006 heeft ook de voorzitter, Linda de stichting verlaten om persoonlijke redenen en drukke werkzaamheden voor haar eigen bedrijf. Ten slotte gaat ook Jacqueline, penningmeester, ons verlaten.
Maar niet getreurd, we gaan de Stichting Kondanani Nederland voortzetten en zoeken daarom op korte termijn:


Enkele bestuursleden (m/v),

met affiniteit voor Afrika,
ontwikkelingshulp en kinderdorp(en).

Bestuurlijke ervaring is niet zo belangrijk,
wel enthousiasme en inzet voor dit goede doel.

Wie wil meedenken over en het op touw zetten van acties wordt dringend gevraagd contact met ons op te nemen.

Wij hebben u nodig!

Geert Terpstra, 06-11511398
Ruurt van den Berg, 06-44748338
 • Een korte terugblik:
 • Aktie woonhuis Madalo (voorjaar/zomer 2005) heeft een nieuw kinderhuis opgeleverd. Kees en Ida hebben veel sponsors weten te werven (ruim € 20.000) en hebben zelf meegebouwd aan het huis dat nu KeesIda Cottage heet.
 • De Koningin Julianaschool uit Leiderdorp hield eind 2005 een sponsorloop. Met de opbrengst hiervan werden speelwerktuigen in Malawi gemaakt voor ons kinderdorp. De kinderen hebben hier heel veel plezier van.
 • In december 2005 is Lewis Chikhwaza, de man van Annie, overleden. Hij heeft een staatsbegrafenis gekregen.
 • In de winter van 2005 heeft de kindernevendienst en de leden van de Willibrordskerk te Oegstgeest geld ingezameld. Door Jacqueline werd er een presentatie gehouden, compleet met djembé-orkest.
 • Bram en Joke Schoon hebben in 2006 akties gevoerd, voornamelijk in de omgeving van Broek in Waterland. Ook dit leverde een nieuw huis: Brooker Cottage en de financiën voor de renovatie van een deel van de nieuwe school (samen ruim € 50.000), gefeliciteerd!.
 • Geert heeft sponsors gevonden voor de aanschaf van een tractor. Hij heeft hem, met hulp van een boer uit Hierde helemaal gerestaureerd en rijklaar gemaakt. De tractor is verscheept naar Kondanani (in maart 2006 eindelijk aangekomen) en wordt nu gebruikt op Fila Farm.
 • Fila Farm is de boerderij op Kondanani waarmee het kinderdorp voor een deel onafhankelijk wordt voor wat betreft de voedselvoorziening. De meeropbrengst van de producten wordt verkocht. Er zijn veel kippen, varkens (vlees) en koeien (melk). Ook is er een bananenplantage en wordt er selderij verbouwd.
 • Uit kostenbesparingsoverwegingen is het baby-huis “Caring Hands” van Blantyre naar Kondanani verhuisd, evenals het “hoofdkantoor” dat ook in een pand in Blantyre gevestigd was. Doordat alle gebouwen nu bij elkaar staan op Kondanani en Madalo wordt veel reistijd en brandstof bespaard.
 • De kliniek is nu 3 keer zo groot geworden en kan 30 baby’s herbergen.
 • Ook de kleuterschool (Kegel early learning center) is met een paar klassen uitgebreid.
 • De “basisschool” (Lewis Chikhwaza Christian Academy) is gerenoveerd en in gebruik genomen. Er zijn nu 36 leerlingen.
 • De regering van Malawi draagt Kondanani voor om als voorbeeldfunctie te dienen voor weeshuizen in Malawi. Een grote eer en een bewijs dat het hier goed geregeld is.
 • Het bezoek van popster Madonna aan Kondanani en andere weeshuizen heeft in de media veel stof doen opwaaien. Een filmpje van Madonna is op de website te zien.
 • Dit had ook tot gevolg dat de adoptieregelingen in Malawi veranderd zijn, op voorspraak van Annie Chikhwaza.
 • In Kondanani en Madalo kinderdorp verblijven nu in totaal 127 kinderen in de leeftijd van 0 tot 9 jaar.


 • De toekomst:
 • Momenteel wordt er een politiepost op het terrein gebouwd voor een meer permanente bewaking. Dit is hoog nodig, want er worden regelmatig roofovervallen gepleegd. Er is hard geld nodig (ca € 8000,-) om een goed bewakingssysteem te installeren. Dit heeft nu de hoogste prioriteit.
 • Het baby-huis is nog niet af. De baby’s uit Caring Hands verblijven nu even in de kliniek. Zodra het nieuwe Caring Hands klaar is (met ruimte voor 100 baby’s) zal ook de “Door of Hope” officieel worden geopend.
 • De EO gaat een documentaire maken over het leven van Annie. De uitzenddatum is 29 januari 2008, houdt u deze avond dus vrij! In de volgende nieuwsbrief meer hierover.
 • Kondanani bereidt zich voor op de instroom van kinderen uit de omgeving die lessen op school zullen gaan volgen.
In de volgende nieuwsbrief kunt u veel meer lezen over toekomstplannen. We hopen u deze in januari toe te sturen.

U kunt ons helpen de "vriendenkring van Kondanani" te vergroten door deze nieuwsbrief door te zenden aan vrienden, kennissen en/of familie waarvan u weet, dat ze betrokken zijn bij ontwikkelingswerk en met name de opvang van weeskinderen.

En natuurlijk ook met een financiële bijdrage:

ABN-AMRO banknummer 62.32.46.597,
t.n.v. Stichting Kondanani Nederland

Facebook Kondanani NL