10 april 2005KONDANANI Nieuwsbrief nr. 3


Beste Vrienden van Kondanani,

U leest nu al weer de derde nieuwsbrief sinds de oprichting van de stichting in juli 2003. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het kinderdorp Kondanani in Malawi. Wilt u het nieuws op de voet volgen, raadpleeg dan regelmatig onze website, http://www.kondanani.nl , deze wordt zo veel mogelijk "up-to-date" gehouden.

Enkele korte berichten

  • De eerste container met daarin kinderkleding en een couveuse is in november gearriveerd. De tweede container met de kleuterschoolmeubelen is in maart eveneens aangekomen in Malawi.
  • Het geweldige bedrag dat de Ronde Tafel Schagen voor Kondanani bijeenbracht, is overge-maakt en daarmee wordt nu het dak van de basisschool op het Madalo landgoed vernieuwd.
  • De vrachtwagen, waarvoor wij in de 1ste nieuwsbrief opriepen te doneren, is nu aangeschaft.
  • Ons bestuurslid Geert Terpstra zal in juni/juli Kondanani bezoeken (natuurlijk op eigen kos-ten) en er meehelpen aan diverse projecten. We hopen u in deze periode via de website van zijn belevenissen op de hoogte te kunnen houden.
  • het financieel adopteren van een woongroep is nu mogelijk. Als u donateur wordt steunt u één van de drie woongroepen in hun levensonderhoud, veiligheid, gezondheid en onderwijs. De kosten hiervan bedragen € 65,-per kind per maand, maar u kunt natuurlijk ook voor een lager of hoger bedrag donateur worden. Lees hierover meer op onze website.
  • De website is geheel “ge-update”, breng eens een bezoek: Er bestaat nu ook de mogelijk-heid om via de website te doneren (online doneren). Dit is geheel kosteloos, dat wil zeggen, het gehele gedoneerde bedrag komt ten goede aan Kondanani. Doneren kan met behulp van Visa, Mastercard/Eurocard, American Express, Diners Club, Rabo Direct en Wallie.

Watertanks

In het kinderdorp zijn extra watertanks nodig om tijdens uitval van elektriciteit toch voldoende water te hebben. Dit is op het moment een groot probleem. Het oorspronkelijke plan was om een zevental tanks te installeren met een totale capaciteit van ca 35000 liter water. De kosten hiervoor bedragen ca. € 5000,-. Nu is er echter een beter idee ontstaan door namelijk de hand-pompen te vervangen door een pomp die door zonne-energie of een generator (daarop wordt nog gestudeerd) wordt aangedreven met een tank van 10000 liter opslagcapaciteit. Dit zou het probleem oplossen en bovendien het probleem van de waterdruk. Daarnaast zou deze werkwij-ze voorzien in voldoende capaciteit voor de toekomstige gebouwen. Overdag kan de elektrische pomp gebruikt worden voor de tuinen, de zonne-energie-pomp voor de gebouwen en bij uitval van één van de twee kunnen ze elkaars “back-up’ zijn. De kosten voor deze uitvoering zijn 3x zo hoog als de oorspronkelijke, maar in de toekomst kan het juist geldbesparend werken. Het bestuur van onze stichting heeft zojuist besloten voor dit project geld te doneren. Er is echter niet voldoende in kas om het hele project te kunnen financieren. Ook voor dit project is uw hulp dus van groot belang!

Aktie woonhuis Madalo

aktie woonhuis Madalo Vanaf februari zijn twee enthousiaste jongelui, Ida Broekhof en Kees van Vliet, bezig met de actie ”woonhuis Madalo”. Zij hebben familie, vrienden, kennissen en bedrijven in hun naaste omgeving opgeroepen te doneren voor een woonhuis op het landgoed Madalo. Daarnaast voeren zij zelf actie door bijvoorbeeld koffie te schenken bij concerten en wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in hun woonplaats Schipluiden. Het is de bedoeling dat zij in mei dit jaar naar Malawi gaan, uiteraard op eigen kosten, om daar zelf mee te helpen aan de bouw van dit woonhuis. Het woonhuis is bestemd voor de kinderen die nu in het kinderdorp wonen, maar de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben en naar de basisschool gaan. De basisschool is ook op het landgoed Madalo gevestigd en ligt naast het kinderdorp. Zij stromen dus door en maken op deze wijze weer woonruimte vrij in het weeshuis Caring Hands voor de kinderen jonger dan 3 jaar. De kosten voor de bouw van het woonhuis bedraagt € 20.000,-. De actie van Kees en Ida loopt geweldig!! Eind maart hadden zij al ruim € 10.000,- binnengekregen. Geweldig!!. Ook u kunt helpen deze actie tot een nog groter succes te maken, doneer op ABN-AMRO bankrekening 62.32.46.597, t.n.v. Stichting Kondanani Nederland, o.v.v. “actie woonhuis Madalo”. De Stichting heeft inmiddels enkele fondsen aangeschreven om het ontbrekende bedrag te kunnen financieren.

Ten slotte: er worden nog steeds gezellige Afrikaanse etentjes georganiseerd, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd door Jacqueline, ons onvermoeibare bestuurslid en penningmeester. De kosten van een etentje bedragen € 35,- p.p (all in). De opbrengst hiervan komt ten goede aan Kondanani. Tijdens de maaltijd wordt er verteld over Kondanani en worden dia's en/of een video vertoond.
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.
Voor presentaties kunt u ook contact met ons opnemen.

U kunt ons ook helpen de “vriendenkring van Kondanani” te vergroten door deze nieuwsbrief door te zenden aan vrienden, kennissen en/of familie waarvan u weet, dat ze betrokken zijn bij ontwikkelingswerk en met name de opvang van weeskinderen. Heeft u de nieuwsbrief ontvangen van kennissen of vrienden en wilt u de volgende nieuwsbrieven blijven ontvangen, stuur ons dan uw e-mail adres.ABN-AMRO banknummer 62.32.46.597,
t.n.v. Stichting Kondanani Nederland,
gevestigd te Leiden.


Stichting Kondanani Nederland
p/a J. Voerman
Lammenschansweg 13
2313 DH Leiden
tel. 071-5146650
woonhuis kinderen

Klik hier om u aan te melden (of af te melden) voor de nieuwsbrief.

 

Facebook Kondanani NL