8 november 2004KONDANANI Nieuwsbrief nr. 2


Beste Vrienden van Kondanani,

Het is al weer enige tijd geleden dat u onze laatste nieuwsbrief ontving. In die tijd is er veel gebeurd. Middels deze brief proberen wij u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Kondanani Malawi. Wilt u het nieuws op de voet volgen, raadpleeg dan regelmatig onze website, www.kondanani.nl , deze wordt zo veel mogelijk "up-to-date" gehouden.
In juli hebben enkele leden van onze stichting heftige regenbuien en lange files getrotseerd om het schoolmeubilair, dat al enige tijd opgeslagen stond, naar de container in Hoensbroek te brengen. Vandaar uit wordt de container per vrachtwagen en per schip getransporteerd naar Malawi. Deze container is in september vertrokken en zal naar verwachting in oktober in Malawi aankomen. We houden u op de hoogte. Met deze container is gelijkertijd een couveuse voor de kliniek verscheept, alsmede een groot aantal dozen met verbandmateriaal, andere medische spullen, kinderkleding en speelgoed. Alle goede gevers nogmaals bedankt! het overladen van het schoolmeubilair
Op woensdag 6 oktober zijn we afgereisd naar Schagen, alwaar we werden ontvangen door leden van de Ronde Tafel. Deze serviceclub kiest elk jaar twee goede doelen waarvoor zij op Koninginnedag geld inzamelen door poffertjes te bakken en drank te verkopen in café 't Oude Slot te Schagen. De opbrengst was dit jaar weer geweldig. Kondanani mocht uit handen van de voorzitter een bedrag van 4500 euro ontvangen! We vielen bijna van onze stoelen. Dit bedrag zal gebruikt worden om het dak van Madalo te vernieuwen. (Madalo is het pas aangekochte landhuis, lees verderop meer hierover) uitreiking van het formidabele bedrag van 4500 euro

Er bereiken ons vragen over het adopteren van kinderen uit Kondanani. In het verleden kon via de Engelse website een kind “uitgezocht” worden om dat financieel te adopteren. Al bij de oprichting van onze Stichting hebben wij ons op het standpunt gesteld dat wij deze manier niet op onze website wilden overnemen. De reden hiervoor is dat een “leuk ogend bekkie” meerdere adoptieouders zou kunnen aantrekken en andere weer helemaal geen. Wij staan op het standpunt dat elk kind gelijke kansen moet hebben. Vandaar dat u “financieel” een kind kunt adopteren, namelijk met een vaste bijdrage per maand Dat gaat niet op naam. Uw bijdrage voor een adoptie zal ten goede komen aan alle kinderen en zal worden gebruikt voor het levensonderhoud, de gezondheidszorg en opleiding van alle kinderen. De gemiddelde kosten per kind voor deze zaken zijn geschat op ongeveer 50 euro per maand. Uiteraard is iedereen vrij om voor een ander bedrag de kinderen financieel te steunen. Binnenkort verschijnt er een pagina op de website die geheel aan de kinderen zal zijn gewijd. Blijf dus kijken.
De belangrijkste ontwikkelingen in Kondanani nog even op een rij:
In het kinderdorp Kondanani Village zijn nu 3 huizen gereed, ieder voor 12 kinderen. Van het 4e en 5e huis zijn de fundamenten gereed. Daarna moeten er nog 5 huizen komen, elk voor 10 kinderen.
Van de kleuterschool "de Kegels" zijn nu 3 lokalen gereed, Voor 3 andere lokalen en het kantoor van de hoofdleidster liggen de funderingen al klaar. Voor de afbouw hiervan is nog geen geld beschikbaar.
Het werk in de kliniek is in volle gang, maar het gebouw is te klein. Er liggen nu 12 kinderen en er kan er geen een meer bij. Er liggen plannen klaar om de kliniek 2x zo groot te maken. We hebben er zelfs al een sponsor voor!
In het weeshuis Caring Hands verblijven nu 58 kinderen (het maximum is 60). Dit is een ruim pand en er zijn geen plannen om dit uit te breiden. Dat hoeft ook niet zolang de kinderen op hun 3de jaar kunnen doorstromen naar het kinderdorp.
Voor de weduwengroep van 60+ (de Golden Oldies) is een terrein van 2 ha gereserveerd. In de toekomst hopen we een verzorgingshuis voor ze te bouwen met een ziekenhuis erbij. Hopelijk vinden we een sponsor zodat over 2 jaar met de bouw kan worden begonnen.
Enkele maanden geleden is een landgoed gekocht van 22 ha groot: Madalo Village. Er staat een oud koloniaal huis met 10 kamers. Dit wordt verbouwd en er komt een nieuw dak op. Voor een nieuw dak zijn inmiddels de gelden bij elkaar zoals u eerder in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen. Het gebouw zal dan plaats bieden aan een basisschool waar de eerste 12 kinderen in januari 2005 gaan starten. Op het terrein komen ook huisjes voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. De bedoeling is dat hier dan over enige tijd 200 kinderen zullen wonen!
Tevens zal aandacht worden besteed aan het genereren van eigen inkomsten zoals het verbouwen van maïs en bananen, visvangst en de aanschaf van vee. Voor de exploitatie van een conferentieruimte is een kwart van het benodigde geld al binnen. Over al deze onderwerpen leest u veel meer op onze website: www.kondanani.nl

U ziet: veel ambitieuze plannen waarvoor ook veel geld nodig is. Maar tot nu toe loopt Kondanani als een geoliede machine. Kondanani Malawi is een Non Governmental Organisation (NGO) in een juridisch vereiste setting. Maandelijks worden de boeken gecontroleerd en m.b.v. een accountant kunnen de financiën naar behoren worden verantwoord.

Ten slotte: er zijn diverse gezellige Afrikaanse etentjes georganiseerd door Jacqueline, onze onvermoeibare bestuurslid en penningmeester. De kosten van een etentje bedragen € 35,- p.p (all in). De opbrengst hiervan komt ten goede aan Kondanani. Tijdens de maaltijd wordt er verteld over Kondanani en worden dia's en/of een video vertoond. Geïnteresseerd? Neem dan contact op.

Ook Geert, ons andere onvermoeibare bestuurslid en actief met fondsenwerving, heeft weer enkele presentaties over Kondanani gehouden. Wilt u dat ook eens meemaken en/of wilt u wel eens iets meer weten over Kondanani, neem dan contact met ons op.

U kunt ons ook helpen de “vriendenkring van Kondanani” te vergroten door deze nieuwsbrief door te zenden aan vrienden, kennissen en/of familie waarvan u weet, dat ze betrokken zijn bij ontwikkelingswerk en met name de opvang van weeskinderen.
Heeft u de nieuwsbrief ontvangen van kennissen of vrienden en wilt u de volgende nieuwsbrieven blijven ontvangen, stuur ons dan uw e-mail adres.

In onze eerste nieuwsbrief riepen wij op voor een donatie voor een 3-tons truck. Het geld hiervoor is inmiddels bijeen, aan de aanschaf ervan wordt in Malawi inmiddels gewerkt. Dat kost enige tijd omdat er contacten moeten worden gelegd met een Japanse Stichting die deze voertuigen tegen een sterk gereduceerde prijs levert. vrachtwagens zijn hard nodig o.a. voor bouwwerkzaamheden


ABN-AMRO banknummer 62.32.46.597,
t.n.v. Stichting Kondanani Nederland,
gevestigd te Leiden.

Stichting Kondanani Nederland
p/a J. Voerman
Lammenschansweg 13
2313 DH Leiden
tel. 071-5146650

 

Facebook Kondanani NL