mei 2004KONDANANI Nieuwsbrief nr. 1

mei 2004


Daar is hij dan: de eerste nieuwsbrief van de Stichting Kondanani Nederland! U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bij onze stichting bekend staat als iemand die op de een of andere manier een relatie heeft met het kinderdorp Kondanani in Malawi. Middels deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen onze stichting en van het kinderdorp Kondanani. Het heeft even geduurd, want voor wie het nog niet weet: de Stichting is opgericht op 11 juli 2003, dus al weer bijna een jaar geleden.

Het is goed om ons op deze plaats even voor te stellen:
v.l.n.r.: Jacqueline, Ruurt, Geert (staand) en Hennie en Linda (zittend)


Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en we respecteren ras, ieders geloof en sexe.

Ons doel is geld in te zamelen voor het kinderdorp Kondanani in Malawi. Daar verblijven nu ruim 80 weeskinderen in de leeftijd van 0 tot ca 4 jaar.

het bestuur

De afgelopen periode hebben we gebruikt om alles in goede banen te leiden:
 • Er is een fondsenwervingsplan geschreven.
 • We hebben ons op de hoogte gesteld van subsidiemogelijkheden.
 • We hebben een brochure gemaakt.
 • Er is een website gemaakt waarop u alle informatie kunt terugvinden, vanaf de oprichting van de stichting, maar ook van de tijd daarvoor.
 • Van het afgelopen jaar is een jaarverslag opgesteld en is de balans opgemaakt. Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag binnenkort ook van de website downloaden, evenals de brochure.
 • Ook zijn er diverse presentaties gehouden, o.a. voor de Ronde Tafel in Schagen. Deze serviceclub heeft zich op koninginnedag ingezet om geld in te zamelen Kondanani!
 • Jacqueline organiseert regelmatig Afrikaanse etentjes met een diavoorstelling waarvan de opbrengsten ten gunste komen van Kondanani.
  Kortom, er was veel te doen.

  Ook in Malawi zitten ze niet stil: de kliniek is sinds januari weer open, en een aantal verpleegsters, afkomstig uit de plaatselijke bevolking, is opgeleid. Afgelopen zomer zijn de huisjes voor de vrijwilligers afgebouwd en is begonnen met de bouw van een school. Vrijwilligers uit Nederland zijn daar zeer actief geweest. Kijk maar naar de foto's hiervan op de website. Het meubilair voor deze school staat in Nederland gereed voor verscheping: een schenking van een school uit Zaandam. En ook het transport wordt door de donateurs gefinancierd.
  Afgelopen maand is er een groot stuk land aangekocht dat naast Kondanani ligt. Annie heeft hiermee grootse plannen. Ze zal proberen de plaatselijke bevolking in te zetten voor de ontwikkeling van een gebouwencomplex en voor de ontginning van dit vruchtbare terrein dat tevens aan een visrijk water gelegen is. Binnenkort kunt u de plannen lezen op de website.

  Voor de toekomst zal onze website de belangrijkste informatiebron voor u (kunnen) zijn. De nieuwsbrief zal slechts een paar keer per jaar worden verzonden, uit oogpunt van kostenbesparing bij voorkeur per e-mail. Degenen die deze nieuwsbrief per post ontvangen, vragen we dan ook dringend, als u beschikt over e-mail, om uw e-mail adres aan ons door te geven. Dat scheelt portokosten, en zoals u weet kunnen we elke cent gebruiken.
  U kunt ons helpen de "vriendenkring van Kondanani" te vergroten door deze nieuwsbrief door te zenden aan vrienden, kennissen en/of familie waarvan u weet, dat ze betrokken zijn bij ontwikkelingswerk en met name opvang van weeskinderen. Heeft u de nieuwsbrief ontvangen van kennissen of vrienden en wilt u de volgende nieuwsbrieven blijven ontvangen, stuur ons dan uw e-mail adres.

  Ten slotte (ja het kon niet uitblijven): ter ere van onze eerste verjaardag willen we geld inzamelen voor een 3 - tons truck. Die is hard nodig voor de bouwactiviteiten, maar ook voor het vervoer van allerlei andere zaken. Wij roepen u allen op om te doneren voor dit project, geef met gulle hand:
ABN-AMRO banknummer 62.32.46.597,
t.n.v. Stichting Kondanani Nederland,
gevestigd te Leiden.
o.v.v. 3 - tons truck

Kijk voor veel meer informatie
op onze website:

www.kondanani.nl

Heeft u vragen of opmerkingen,
laat het ons weten. U kunt ook in
ons gastenboek schrijven. Wij zijn
reuze benieuwd naar Uw reactie


namens de weeskinderen van Kondanani,
danken wij u hartelijk voor uw steun!

Stichting Kondanani Nederland
p/a J. Voerman
Lammenschansweg 13
2313 DH Leiden

 

Facebook Kondanani NL