Stichting Kondanani Nederland

Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht, om het leed van de weeskinderen die in het kinderdorp Kondanani (Malawi) verblijven enigszins te verzachten.

Het doel van de (Nederlandse) Stichting is het geven van actieve, financiele ondersteuning aan de Stichting Kondanani Malawi door het organiseren van gerichte publiciteitsacties over de Kondanani projecten en het werven van fondsen via fondsenwervingsacties ten einde de projecten te kunnen financieren. De Stichting Kondanani Nederland is een stichting zonder winstoogmerk welke geen onderscheid maakt/wenst te maken naar geloof, afkomst, sexe, of etniciteit bij de uitvoering van haar doelen.

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel Rijnland ingeschreven onder nummer 28098271.

Het bestuur van de stichting wordt momenteel gevormd door:

  • Martine Berger, voorzitter
  • Georgette Buitenhuis
  • Carl Israël, secretaris/penningmeester

CBF

De Stichting zal geen predikaat "verklaring van geen bezwaar" van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) aanvragen. In de eerste plaats is dit te duur voor een Stichting als de onze en ten tweede geeft dit predikaat geen garantie dat de gedoneerde gelden terecht komen waar ze terecht horen te komen. Wij hebben er daarom vooralsnog voor gekozen het geld om het predikaat te verwerven ten goede te laten komen aan de weeskinderen van Kondanani. Wel voldoen we ruimschoots aan de norm die het CBF stelt aan de kosten voor fondsenwerving. Het CBF hanteert een norm van 25%. Dit betekent dat, wil men in aanmerking komen voor het keurmerk, niet meer dan vijfentwintig eurocent mag worden uitgegeven om een euro binnen te krijgen.
Stichting Kondanani geeft niet meer uit dan 4 eurocent van elke euro om de kosten voor het werven van fondsen te dekken. Met andere woorden: van elke gedoneerde euro wordt 96 cent besteed aan projecten in het kinderdorp Kondanani in Malawi.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting heeft per 1-1-2008 de ANBI-status verworven.  kunt dit nazoeken op de website van de belastingdienst. Zoek op instelling: kondanani en vestigingsplaats: Haarlem.

Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en het recht van successie.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor ANBI's. Zij moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen internetsite publiceren. U vindt deze gegevens hier.

 

Facebook Kondanani NL