Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt-via formulieren of e-mail-worden door de Stichting Kondanani Nederland strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Wij respecteren uw privacy. De Stichting Kondanani Nederland behoudt zich het recht voor om de gegevens in een eigen bestand op te slaan.

De Stichting Kondanani Nederland distantieert zich van het versturen van ongevraagde commerciële e-mail berichten ("Spam"). Alleen als een bezoeker van de website expliciet heeft verzocht om in aanmerking te komen voor de per e-mail gedistribueerde nieuwsbrief zal het e-mail adres van deze bezoeker worden gebruikt voor een abonnement. In het geval de bezoeker niet langer de nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan de gebruiker de wens om annulering aan ons richten per e-mail, of gebruik maken van het nieuwsbriefformulier.

De gegevens die u verstuurt via alle digitale correspondentie, via onze formulieren en e-mail, vindt plaats via een onbeveiligde verbinding (geen encryptie). Dit houdt in dat mogelijk verlies of misbruik van deze verzonden gegevens door derden geheel voor eigen risico is. U kunt, indien u wenst, gebruik maken van meer traditionele wegen om contact met ons te onderhouden; zie hiervoor onze adresgegevens.