Dank U

We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van Kondanani Children's Village. Bedankt voor uw tijd, bedankt voor uw gebeden. Bedankt voor het leven en liefde die in de kinderen van Kondanani is gestort. De toekomst is voor altijd veranderd door uw bijdrage.

Doneren

U kunt aan Kondanani doneren en helpen bij onze inspanningen om de missie en het doel van Kondanani te bereiken. Steek alstublieft een helpende hand uit en geef hoop aan het leven van de hulpeloze jongeren.

Gebed

Blijf ons alstublieft in uw gebeden houden. Bid dat de wijsheid van Christus ons helpt elk van onze kinderen op te voeden. Bid om voortdurende liefde en voorziening voor onze kinderen.

Missionaris

Er is altijd ruimte beschikbaar om u aan te melden als missionaris bij Kondanani. Er zijn verschillende verantwoordelijkheden beschikbaar, van lesgeven tot kunst en andere taken buiten de klas. Alle zendelingen zullen in het bezit moeten zijn van een gepast politiecertificaat. Download hier het Missionary Application Form. Missionary Guidelines zijn hier te vinden.

Het juiste doen, op het juiste moment.