Privacy statement

In dit document kunt u meer lezen over de manier waarop Stichting Kondanani Nederland uw persoonsgegevens verwerkt.

Stichting Kondanani Nederland zet zich in voor het kinderdorp Kondanani Childrens Village. In dit kinderdorp hebben meer dan 100 kinderen een veilige woonplek, persoonlijke begeleiders, toegang tot medische zorg, scholing en bovenal een toekomst. Kondanani Childrens Village is opgezet door Annie Chikhwaza en zij is vandaag de dag nog steeds de executive director. Onder andere vanuit Kondanani Nederland wordt aan fondsenwerving gedaan en richten we ons op het aantrekken van donaties. 

Vanuit de waarde die wij hechten aan transparantie willen wij u graag informeren over de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. 

Vertrouwelijk 

Stichting Kondanani Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard vindt de verwerking hiervan uiterst zorgvuldig plaats. Dit betekent dat we de toegang tot deze gegevens en verwerking ervan beveiligd hebben. 

Toepassing privacy statement 

Dit Privacy Statement is van toepassing op persoonsgegevens via onze website, (online)campagnes, events, donaties en via aanmeldingen op onze nieuwsbrief. 

De persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van onze missie beroepen wij ons donateurs en de inzet van partners en vrijwilligers. De volgende gegevens worden van de personen in deze categorieën verwerkt; voor- en achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, oorsprong persoonsgegevens, betaalgegevens, beeldmateriaal donaties en de manier waarop een persoon betrokken is bij Kondanani Nederland.

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang de onderstaande toepassing aan de orde zijn. Indien dit niet meer het geval is, worden uw persoonsgegevens verwijderd ofwel geminimaliseerd tot hetgeen wettelijk verplicht is. 

Het gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens gebruiken wij – afhankelijk van de manier waarop u betrokken bent bij Stichting Kondanani Nederland – ten uitgebreidste voor het volgende:

  • Verwerking donaties
  • Optimaliseren van dienstverlening
  • (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen
  • Beeldmateriaal dat tot stand komt tijdens evenementen waar foto- en/of videograven op aanwezig zijn ter verslaggeving
  • Marketingactiviteiten, zoals social media en Google campagnes
  • Communicatie, zoals een mailingsprogramma voor het onderhouden van contact over de ontwikkelingen binnen Stichting Kondanani Nederland en Kondanani Children’s Village

Bezwaar

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld, kunt u dit uiteraard kenbaar maken via info@kondanani.nl. Via info@kondanani.nl kunt u eveneens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) contact met ons opnemen om uw verwerkte persoonsgegevens in te kunnen zien. 

Derde partijen 

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en niet verkocht aan derde partijen. 

Verwerkers en derde ontvangers
Stichting Kondanani Nederland werkt voor het uitvoeren van diensten samen met derden. Denk hierbij aan de belastingdienst, of bestuursleden die werkzaamheden verrichten ter ondersteuning van onze missie. Eveneens wordt software gebruikt om uw gegevens veilig in op te slaan en om met u te kunnen communiceren. Denk hierbij aan Gsuite, Mailchimp, Salesforce en Facebook Business manager. 

Social Media
Via Facebook en Linkedin delen wij content. Op deze content is eveneens dit privacy statement van toepassing.  

Verantwoordelijkheid
Stichting Kondanani Nederland is enkel verantwoordelijk voor persoonsgegevens die wij ontvangen via de hierboven omschreven manieren en/of middelen. De verwerking van persoonsgegevens door derde partijen en websites waar vanuit onze website naar gelinkt wordt, valt buiten onze verantwoordelijkheid.

Wijzigingen

Stichting Kondanani Nederland behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen om dit privacy statement. U kunt onze website met regelmaat bezoeken om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.