ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

Beleidsplan 2022

Stichting Kondanani Nederland

De Stichting Kondanani Nederland ( ver te noemen SKN)  is opgericht op 11 july 2003 door Geert Terpstra en Jacqueline Voerman- Terpstra. Beiden zijn familieleden van Annie Chikwaza Terpstra, de oprichtster van Kondanani Malawi.

De SKN staat bij de Kamer va Koophandel ingeschreven onder nummer 28098271.

Momenteel wordt het bestuur gevormd door;

 • H E van Halder- Eicher, voorzitter
 • E M H Mus, penningmeester
 • P Krimpenfort, IT en communicatie

De functie van secretaris is momenteel ( begin 2022) vacant.

De doelstelling van de SKN, zoals verwoord in de Statuten;

‘Het geven van actieve ondersteuning, op welke wijze dan ook,  aan de Stichting Kondanani Malawi’. Dit kan financiële ondersteuning zijn, maar ook ondersteuning in natura, delen van kennis en kunde of anderszins.

Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van gerichte publicatie acties over de Kondanani projecten en door het werven van fondsen via fondsenwervingsacties ten einde de Kondanani projecten te kunnen financieren.

De SKN heeft geen winstoogmerk en de ANBI-status.

Kondanani Malawi;

Het kinderdorp Kondanani Malawi,  is in november 1998 door Anne Chikwaza- Terpstra en haar man, Lewis Chikwaza. opgericht als reactie op de HIV-AIDS epidemie die het land zwaar heeft getroffen. Door deze epidemie zijn veel kinderen verweesd geraakt. Kondanani Malawi heeft tot doelstelling om deze kinderen op te vangen, een warm thuis te geven, een fijne liefdevolle jeugd en een goede opleiding. Het is een particuliere christelijke organisatie.

De laatste jaren heeft Kondanani Malawi ook een (poli-) kliniek voor kinderen uit de dorpen in de buurt. Hiertoe is er een samenwerkingsverband met de artsen van de lokale ziekenhuizen en een verpleegkundige bemand het ziekenhuis full-time.

De visie van Kondanani Malawi:

Je welkom voelen, liefde, warmte en veiligheid worden gezien als essentieel voor ieder kind. Respect voor elkaar, verantwoording nemen, persoonlijke ontwikkeling en goed onderwijs zijn zeer belangrijk in het kinderdorp. Het doel is ieder kind de mogelijkheid te geven om uit te groeien tot een zelfbewuste persoonlijkheid met een passende opleiding en het zo de kans te geven de toekomst in eigen hand te nemen.

Het beleid van SKN:

Ieder jaar zet de SKN zich in om een aantal projecten van Kondanani Malawi te ondersteunen. Een jaarlijks terugkerende actie is de mais actie waarbij er geprobeerd wordt om in het goedkope seizoen de jaarvoorraad mais aan te leggen).

 

Andere thema’s waar we ons in 2022 op willen focussen zijn;

 • Ondersteuning bij de ( al gestarte) aanleg van zonnepanelen.
 • Ondersteuning van kinderen die kunnen gaan studeren.
 • Ondersteuning van kinderen die wat extra medische kosten hebben ( bijv, orthodontie).
 • Ondersteuning tandheelkundige kliniek naast het hospitaal.
 • Structurele ondersteuning bij de dagelijkse kosten uitbouwen.

Dit doen wij o.a. door

 • Het organiseren van en/of deelname aan evenementen.
 • Het uitnodigen van mensen, organisaties en bedrijven om aan SKN te doneren zodat wij de activiteiten van Kondanani in Malawi kunnen blijven ondersteunen. Dit kan door een bedrag over te maken naar rekeningnummer IBAN NL33ABNA0623246597
 • Het ondersteunen van acties door mensen die Kondanani een warm hart toedragen. Ieder jaar weer worden wij verrast door scholen, kerken, studentenverenigingen, serviceclubs en particulieren die zelf een actie op touw zetten. Gezamenlijk met onze donateurs zijn zij van essentieel belang voor onze Stichting en vormen zij het fundament van ons werk. Samen maken wij dromen waar.
 • Verzending van goederen, beschikbaar gesteld door sponsoren;
 • Het geven van informatie over de activiteiten van Kondanani via de website, publicaties, social media en nieuwsbrief.